இந்த சந்தோசம் எத்தனை பேருக்கும் கிடைக்கும்.. கோடி பேரை நெகிழ வைத்த காட்சி!!

இந்த சந்தோசம் எத்தனை பேருக்கும் கிடைக்கும்.. கோடி பேரை நெகிழ வைத்த காட்சி!!

தந்தை_மகள் உறவின் மேன்மையை வார்த்தைகளால் விவரிக்கவே முடியாது. அதை உணர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும்.

‘’மகள்களைப் பெற்ற தந்தைக்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். மு.த்.தம் கா.ம.த்தில் சேராது என” என கவிஞர் முத்துக்குமார் எழுதிய வரிகளின் வீச்சு ஒவ்வொரு தந்தைவுக்கும் தெரியும்.

அன்பும் அன்பு சார்ந்த ஓர் இடமும் இருக்கிறதென்றால், அது தந்தைவின் இதயமாகவே இருக்கும். எல்லா தந்தைக்களுக்கும் தன் மகள் குட்டி இளவரசியே. எல்லா மகள்களுக்கும் தன் தந்தை ஹீரோதான். எல்லா மகள்களுக்கும் அப்திரைப்படித்தான். தந்தைக்களின் உலகில் மகள் வந்த பின்பு ஏற்திரைப்படும் மகிழ்ச்சியையும் மாற்றத்தையும் பலர் அழகாக எழுதியிருக்கிறார்கள்.

தந்தைக்களுக்கான மகள்களின் அன்பும் அளவிட முடியாதது. தந்தைக்களின் உலகம் மகள் வந்த பின்பு மாறுகிறது. ஆனால், மகள்களுக்கு தந்தைவுடன்தான் உலகமே ஆரம்பமாகிறது. கருவில் சுமந்த தாயைவிட, ‘தந்தை பாரு…’ என அவள் கை காட்டுபவரிடமே மகளின் அன்பு அதிகமாகப் பொங்குகிறது. இப்திரைப்படி வளர்த்த தன் மகள் திருமணம் முடித்து செல்லும் போது சிறுபிள்ளை போன்று தந்தைக்-களும் கண்ணீர் விடுகின்றனர். இதோ இங்கேயும் அப்திரைப்படி தான். நீங்களே பாருங்க..

இதையும் பாருங்க:  காந்தக் கண்ணழகி பாடல்கள் டான்ஸ் ஆடிய மணமகள்

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...