இந்த நடிகரை நினைவிருக்கிறதா? இப்போது எங்கு, எப்படி , என்ன செய்கிறார் தெரியுமா? பாருங்க ஷா க் ஆ கிடு விங்க..!!

இந்த நடிகரை நினைவிருக்கிறதா? இப்போது எங்கு, எப்படி , என்ன செய்கிறார் தெரியுமா? பாருங்க ஷா க் ஆ கிடு விங்க..!!

ஹீரோ காஜா ஷெ ரீப் இவரை நாம் யாரும் அவ்வளவு எளிதில் ம றக்க முடியாது. அதற்கு காரணம் இவர் 1980களில் மேல் திரையு லகில் வலம் வந்தவர். இவர் தான் சிரிப்புயில் கொடி கட்டி பறந்த காலகட்டம் அது. இயக்குனர் கே.பாக்யராஜ் நடி ப்பில் வெளி யான திரைப்படம் அந்த 7 நாட்கள்.

மேலும் பாலக்காட்டு மா தவன் க தாபாத் திரத் தில் நடித்தி ருந்தார் பாக்யராஜ். அதில் அவருக்கு சிஷ்யனாக டோலாக் வாசிக்கும் பயனாக தோ ன்றியவர் தான் கா ஜா ஷெ ரீப். அதன் பிறகு ச ம்சா ரம் அது மி ன்சா ரம் திரைப்படத்தில் நடித் திருக் கும்

இயக்குனர் விசுவின் இரண்டாவது ம கனா கவும் ரகுவரனின் த ம்பியா க இவர் நடித்தி ருப்பார். பிறகு பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பாஸ் செ ய்வதே அதன் நோ க்க மாக அந்த வ குப்பி லயே பல முறை இரு ப்பார். இதை கா மெடி யாக நடித்தி ருப்பார்.

இவர் இயக்குனர் கே.பாலச்சந்தர் அவர்கள் இவரை பற்றி கூ றும் போது இவர் அ டுத்த கமல் ஹாசன் என்று கூ றியிரு ப்பார். ஆனால் தற்போது அந்த எந் தத் தி ரைப்ப டத்தி லும் நடிப் பதில்லை.

இப்போது இவர் மலேசியா, துபாய், கனடா, அமெரி க்கா போன்ற நா டுகளில் கலை நிக ழ்ச்சி கள் நடத்தி வரு கிறார். இவர் தமிழ் ஹீரோ நடிகை களை அங்கு அழைத்து சென்று நி கழ்ச் சியை ஏற் பாடு செய்யும் ப ணியை செய்து வ ருகிறார்…

இதையும் பாருங்க:  நடனமாடும்போது வழுக்கி விழுந்த லட்சுமி மேனன் - வைரல் வீடியோ

Related articles