இந்த பெண்ணின் குரல்வளத்தை கேளுங்கள் மெய்சிலிர்த்து போவீங்க

இந்த பெண்ணின் குரல்வளத்தை கேளுங்கள் மெய்சிலிர்த்து போவீங்க

எங்கோ ஒரு கிராம த்தின் மூலையிலோ அல்லது நாம் அன்றாடம் கட ந்துபோகும் தெரு க்களிலோ பல திறமைசாலிகள் இன்றைய சூழலில் தம் திறமைகளை வெளி ப்படு த்தி நவீன உலகில் முன்னேறி வருகிறா ர்கள். இவ்வாறனவ ர்கள் தங்களு க்கு சம்ப ந்தமே இல்லாத ஏதோ ஒரு வேலையை செய்துகொண்டு இரு ப்பதை கவனி த்து ப்பா ர் ப்பவ ர்களு க்கு ப் புரியும் இவ ர்களு க்குள் இ ப்படியுமொரு திறமை உள்ளதாவென்று.

உலகில் தினம் தினம் ஏதாவது வினோதங்களும் வி த்தியாசங்களும் நட ந்து கொண்டுதான் இரு க்கின்றது. அதில் சில எம்மை வி ய ப்பில் சி ந்தி க்க வை த்து விடும். அ ப்படி வி த்தியாசமான சம்பவங்களையும் நிகழ்வுகளையும்

தற்போதைய இணைய உலகில் இரு ந்து அறி ந்து வருகின்றோம். அ ந்த வகையில் இன்றும் உங்களு க்கு ஒரு சுவாரஷ்யமான காணொளியின் தொகு ப்பு.இன்று பலரும் தம் திறமைகளை உலகிற்கு வெளிபடு த்த முயற்சி த்து வருகிறா ர்கள்.

இதனாலேயே இன்றைய இணைய உலகு பலரு க்கும் பயனுள்ளதாக மாறியுள்ளது. இன்னும் சில ர் ஏன் இவ ர்கள் தங்கள் திறமையை வள ர் த்து க்கொள்ளவில்லை என்றே சொல்லலாம். நமது திறமை முழுதாய் வெளி ப்படு த்த என்ன செய்ய வேண்டிடும்

இங்கே அதற்கான ச ந்த ர் ப்பம் போன்ற சூழ்நிலைகள் தாமாகவே இன்று பல ர் உருவா க்கி வருகிறா ர்கள். எங்கோ ஒரு கிராம த்தின் மூலையிலோ அல்லது நாம் அன்றாடம் கட ந்துபோகும் தெரு க்களிலோ பல திறமைசாலிகள் தங்களு க்கு சம்ப ந்தமே இல்லாத ஏதோ ஒரு வேலையை செய்து கொண்டு தன்னுடைய திறமையை வெளி ப்படு த்துவதை நாம் பா ர் த்திரு க்கிறோம். சாதனை என்பது தற்போதைய உலகில் பலராலும் நிரூபி க்க ப்படும் செயலாக மாறிவருகிறது.

இதையும் பாருங்க:  “போ லீ.ஸா.ரை ச.ண்.டை.க்கு இழுத்த கு.டி.மகன்… போ.தை.யி.ல் அட்.ரா.சிட்.டி !!

சாதனை என்றால் என்னவென்று நாலு பேரை க் கேட்டு ப் பாருங்கள். நாற்பது மாதிரியான பதில்கள் வரலாம். அ ந்த வகையில் சாதனை என்பது ஒரு சிற ந்த திறன், விளையாட்டு அல்லது பிற வகையான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுதல் என சொல்லலாம். பொதுவாக மனித ர்கள் இரண்டு வகையில் பா ர் க்கலாம் . சாதாரண மனித ர்கள், சாதனை மனித ர்கள். நாம் யா ர் என்பதை நாம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்.

இ ந்த வயதில் இ ப்படியொரு குரல் வளமா? சினிமா பாடகரையும் மிஞ்சிய தேவதையின் திறமையை பாருங்க !! எ த்தனை முறை கேட்டாலும் ச லி க்காத வீடியோ மிஸ் பண்ணாம இ ந்த காணொளியை பாருங்க தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலை த்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவ த்தொடங்கியுள்ளது. குறி த்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங் க் இல் கொடு க்க ப்பட்டுள்ளது.

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...