கல்யாண நிகழ்வில் அ.சி.ங்க.ப்ப.ட்ட மணமக்கள்: கொண்டாட்டம் இப்படி மு.டி.ஞ்.சிடுச்சே..!

கல்யாண நிகழ்வில் அ.சி.ங்க.ப்ப.ட்ட மணமக்கள்: கொண்டாட்டம் இப்படி மு.டி.ஞ்.சிடுச்சே..!

பொதுவாக கல்யாண நிகழ்வு என்றாலே அங்கு மகிழ்ச்சி-க்கும், கொண்டாட்டத்தி-ற்கும் ப.ஞ்.ச.மே இருக்காது. தற்போது பெரும்பாலான கல்யாணங்-களில் மணமக்களின் ஆட்டம், பாட்டம் அதிகமாகவே இருந்து வருகின்றது.

இவ்வாறு காலத்திற்கும் மறக்கமுடியாத நிகழ்வாக இரு-க்கும் கல்யாணங்களில் சில அ.ச.ம்பா.வி.தங்களும் அவ்வப்போது அரங்கேறுகின்றது. இங்கும் கல்யாண நிகழ்வில் நடைபெற்ற சடங்கில் மூன்றாம் நபரால் ஒரு அ.சம்பா.வி.தம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆம் மணப்பெண்ணிற்கு பின்னே மாப்பிள்ளையும், மாப்பிள்ளைக்கு பின்பு ம.ற்.றொ.ரு இ.ளை.ஞரும் நின்று, இறுதியில் மணம-க்களை தூ.க்.கி.ய அந்த இளைஞர், நொடிப்பொழுதில் பொ.த்.தெ.ன்.று கீழே போட்டுள்ளார்.

இதையும் பாருங்க:  இந்திய திருமணங்களில் நடைபெறும் வித்தியாசமான விளையாட்டுகள்

Related articles

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...