கல்யாண வீட்டில் நடந்த சுவாரஷ்யம் !! மணமகனின் ரியாக்சன பாருங்க !! வச்ச கண்ணு வாங்காம பார்க்க வைக்கும் காட்சி !!

கல்யாண வீட்டில் நடந்த சுவாரஷ்யம் !! மணமகனின் ரியாக்சன பாருங்க !! வச்ச கண்ணு வாங்காம பார்க்க வைக்கும் காட்சி !!

Follow us on Google News Click Here

கல்யாணம் ஒரு சோசியல், சட்ட, உ றவுமுறை அமைப்பு ஆகும். குடும்பம், பா லு றவு, இனப்பெருக்கம், பொருளாதாரம் போன்ற பல காரணங்களுக்காக கல்யாணம் செய்யப்படுகிறது. இரு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மனுசர்_களுக்கு இடையே கல்யாணம் நடைபெறுகிறது.

மணம் என்பது ஓர் ஆணும், ஒரு பெண்ணும் இணைந்து இல்லறம் மேற்கொள்ள நடத்தபெறும் ஒரு வாழ்க்கை ஒப்பந்தம். மனிதனால் மனித சமுதாயத்தின் நலன் கருதிப் படைத்துக் கொள்ளப்பட்டதோர் ஒழுக்க முறை.

கல்யாணம் என்பது மனித இனத்தைப் பொறுத்தவரை ஒரு உலகளாவிய பொதுமையாக இருந்த போதிலும், வெவ்வேறு பண்பாட்டுக் குழுக்களிடையே கல்யாணம் தொடர்பில் வெவ்வேறு விதமான விதிகளும், நெறிமுறைகளும் காணப்படுகின்றன

ஆயிரங்காலத்து பயிராக போற்றப்படும் கல்யாணம் செய்ய பெற்றோர்_கள் படும் பாடு சொல்லிமுடியாது. ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் கல்யாணம் என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும்.

ஒருவரின் வாழ்க்கைக்கு புதிய நிறத்தை வழங்குவது என்றால் கல்யாணம்தான்.தற்போது கல்யாணத்தினை ஒரு விழா போலவே ஒவ்வெருவரும் நடத்து கின்றனர். அது அவர்களின் ஆடம்பரத்தினை காட்டும் ஒரு செயலாகவே பார்க்கப்படுகின்றது

கல்யாணத்தில் மணமக்கள் தான் அன்றைய ஹீரோக்கள். தற்போது இணையத்தில் மணமக்_கள் கல்யாண கோலத்தில் இருக்கும் காணொளி பலரது கவனத்தினை ஈர்த்துள்ளது.

Follow us on Google News Click Here

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...

error: Content is protected !!