சினிமாவுக்காக போலீஸ் வேலையை உதறி தள்ளிய நடிகர்!!

சினிமாவுக்காக போலீஸ் வேலையை உதறி தள்ளிய நடிகர்!!

தற்போது ஓடிடி மூ லமாக திரைப்ப டங்கள் அதிகமாக வெளிவந்து கொண்டி ரு க்கிறது. அந்த திரைப்ப டங்கள் ம க்கள் ம த்தியில் அதிக வரவே ற்பை பெற்ற ஓ டுகின்றது. அந்தவகையில் தற்போது நடிக ர் சூ ர்யா நடிப்பில் வெளியான திரை ப்படம் தான் ஜெய் பீம். மேலும், நடிக ர் சூ ர்யா நடிப்பில் தற்போது வெளிவரும் அனை த்து திரைப்பட ங்களுமே ச மூக விழி ப்புண ர்வை ஏற்படு த்திய திரைப்ப டங்களாகவே உண்டு.

மேலும், இந்த திரைப்ப ட த்தில் இரு க்கும் சில கரு த்து க்க ளு க்காக அதில் அ ரசி யல் கரு த்து க்கள் இருப்பதனால் நேரடியாக திரைய ரங்கில் வெளியிட்டா ர் பல கா ட்சிகளை நீ க்க வேண்டியது வரும் என்ப தனால் இதை ஓடிடி வலை த்தள த்தில் வெளியிட்டு இருந்தா ர்கள்.

மேலும், இந்த திரைப்பட த்தில் நடி த்த சி றுமி யின் கதாபா த்திரம் கூட மு க்கிய த்துவம் கொடு க்க ப்பட்டது. மேலும், அந்த சி றுமி க்கு பள் ளியில் டிசி கொடு த்து ள்ளதாக த கவல்கள் வெளி யாகிறது. இதை த்தொ ட ர்ந்து இந்த திரைப்ப ட த்தில் போ லீ ஸாக நடி த்து வந்த நடிக ர் கொடு ம க்கள் ம த்தியில் பல பாரா ட்டுகளைப் பெற்று வந்தா ர்.

அவ ர் நிஜ த்திலு ம் ஒரு போ லீஸ் தான் எடு த்துள்ளா ர். மேலும், பலரு க்கும் தெரியாத போ லீ ஸ் ட்ரை னிங் நேரங்களில் என் னவெ ல்லாம் நட க்கும் என்று ம க்களு க்கு கூற வேண்டும் என்று தானா டாணா க்காரன் என்ற திரைப்ப ட த்தை இய க்கி வருகி ன்றா ர்.

இதையும் பாருங்க:  VJ சித்ராவின் கடைசி காமெடி வீடியோ இதுதான்

அதற்காகவே இவ ர் தனது போ லீ ஸ் வேலை யை வி ட்டுவி ட்டு சினி மாவு க்கு வந்து ள்ளா ர். மேலும், ஜெய்பீம் திரைப்ப ட த்தில் போ லீசா க நடி த்தால் நன்றாக இரு க்கும் என்று நான் அதை செய் திரைப்ப ட த்தில் நடி த்திரு ப்பா ர். மேலும், அவ ர் டாணா க்காரன் திரைப்ப ட த்திற்கு இப்போதே எதி ர்ப்புக ள் அ திகமாகி யிரு க்கி றது…

Related articles

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...
‘பத்மாவத்’ கெட்டப்பில் தீபிகா படுகோனுக்கே டஃப் கொடுக்கும் ஷிவானி! ரஜினிகாந்த்தை சந்தித்த வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் வெங்கடேஷ் ஐயர் சேலையை சரியவிட்டு கவர்ச்சி தூக்கலாக போஸ் கொடுத்த அதுல்யா ரவி வாவ்.. ஸ்லீவ் லெஸ் ஜாக்கெட்டில்.. பட்டு புடவை அழகில் ஜொலிக்கும் அதிதி! உலகில் புவி ஈர்ப்பு விசை செயல்படாத 10 இடங்கள்