நடிகர் முரளியின் சொந்த தம்பி இந்த வில்லன் நடிகரா? வெளியான தகவல்! புகைப் படத்தை பார்த்து அ திர் ச்சி ஆகும் ரசிக ர்கள்..!!

நடிகர் முரளியின் சொந்த தம்பி இந்த வில்லன் நடிகரா? வெளியான தகவல்!  புகைப் படத்தை பார்த்து அ திர் ச்சி ஆகும் ரசிக ர்கள்..!!

Follow us on Google News Click Here

ஹீரோ முரளி ஒரு இந் திய பட ஹீரோ ஆவார். அவர் த மிழ் மற்றும் கன்னட படங்களில் முன்னணி மற்றும் துணை வேட ங்களில் தோன்றினார். அவர் புரட்சி நாயக்கன் என்று அழை க்கப் படுகி றார். மேலும் அவரை ஒரு புலனுணர்வு பாடகர் அல்லது சோ கமான கா தலன் என்று சித்தரித்த பாத் திரங்க ளுக்கு பிர பலமா னவர்.

ஹீரோ முரளி 8 செப்டம்பர் 2010ஆம் ஆண்டு அன்று ம ர ணம் ஆனார். இவருக்கு ஒரு ம கன் உள்ளார் அவர் பெயர் அதர்வா இவர் வெளியான பானா காத்தாடி என்ற தி ரைப்ப டத்தில் நடிகராக அறி முகமா னார். இவருக்கு ஒரு தம்பியும் உள்ளார் அவரை பற்றி பார்கலாம்.

அதன்பிறகு டேனியல் பாலாஜி ஒரு தி றமை சாலி வள ர்ந்து வரும் அற்புதமான ஒரு ஹீரோ ஆவார். தனக்கென ஒரு தனிபாணியை வைத்துக் கொண்டு மிரட் டி வருபவர் என்று சொல்லலாம். இவர் நடித்த பொல்லாதவன் படத்தில் தனுசை விட இவர் தான் அந்த படத்தியில் அ தி கமாக பேச ப்பட் டார்.

மேலும் இவரக்கு ஹீரோ வாய்ப்பை நா சூக் காக மறுத்து வரும் புத் திசா லி ஹீரோ டேனியல் பாலாஜி அவர்கள். சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கூட மிக எளி மை யாக இருப்பார் மற்றவர்களைப்போல கேரவன் வேண்டும் ஸ்டார் ஹோட்டல் தான் சாப்பாடு வேண்டும் என் றெல் லாம் அடம் பிடிக்க மாட்டார்.

அதேபோல டேனியல் பாலாஜி இயக்குனரின் நம்பர் என்று பெயர் பெற்றவர். இப்படி நிறைய சொ ல்கின்றா ர்கள் பயணிகள் பற்றி யாரும் அறியாத இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது. ஹீரோ முரளியின் சொந்த தம்பி ஆகும்.

ஆனால் அம்மா வேறு முரளி அப்பா கன்னட படங்களில் பெரிய இயக்குனராக, தயாரிப்பாளராக இருந்துள்ளார். இவருக்கு இரண்டு ம னை விகள் மூத்த ம னை வியின் மகன்தான் முரளி இளைய ம னை வியின் மகன் தான் ஹீரோ டேனியல் பாலாஜி.

ஆனால் த மிழ் தி ரையு லகில் அண்ணன் முரளியை எந்த வகையிலும் தொ ந் தர வு செய்யாமல் இருந்தார். நான் ஹீரோ முரளி தம்பி என்று கூட சொல்லி வா ய்ப்பை கேட்காமல் சு ய மா க அவரது நடிப்பை காட்டி வெற் றி பெ ற்றார் என்பது குறிப்பி டதக்கது.

ஹீரோ முரளி ம ரண ம் அடையும் வரை எங்கேயும் அவரின் தம்பி என்று சொ ல்லிக் கொண்டே இல்லை. எனில் அவர்கள் பல கஷ் டங்க ள் பசி பட்டி னி யோடு வாய்ப்பு தேடி அலைந்து அதன்பிறகு தற்போது நல்ல ஹீரோ என்ற பெயர் எடுத்துக் கொண் டுள்ளார் டேனியல் பாலாஜி அவர்கள.

Follow us on Google News Click Here

Related articles

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...

error: Content is protected !!