நெகிழ வைத்த நாயின் அம்மா பாசம்! நாய் குட்டியை பிடித்து கொண்டு க தறி அ ழும் குழந்தை… வியக்கும் பார்வையாளர்கள்

நெகிழ வைத்த நாயின் அம்மா பாசம்! நாய் குட்டியை பிடித்து கொண்டு க தறி அ ழும் குழந்தை… வியக்கும் பார்வையாளர்கள்

நாம் பலரும் செல்லப்பிராணி வளர்ப்பு என்றாலே ஒரு தனி ரசனை. பெரும்பாலான நபர்கள் நாய்களை செல்லப்பிராணிகளாக வளர்த்து வருகின்றனர்.

செல்லப்பிராணி–களுக்கு வாய்பேச முடியாது என்றாலும் அவை நடந்து கொள்ளும் விதத்தில் என்ன சொல்லுகின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும்.

அது மாத்திரம் இல்லை அவை மிகவும் சென்சிட்டிவ்வானவையும் கூட.

இதற்கு மிக சிறந்த எடுத்து காட்டு இந்த காட்சி. குறித்த காட்சியை பார்த்த பார்வையாளர்கள் பலர் வியப்பில் மூழ்கியுள்ளனர்.

error: Content is protected !!