மகள்களை பெற்ற அப்பாக்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் இந்த சந்தோசம்

மகள்களை பெற்ற அப்பாக்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் இந்த சந்தோசம்

Follow us on Google News Click Here

தந்தை_மகள் உறவின் மேன்மையை வார்த்தைகளால் விவரிக்கவே முடியாது. அதை உணர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும்.

‘’மகள்களைப் பெற்ற தந்தைக்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். மு.த்.தம் கா.ம.த்தில் சேராது என” என கவிஞர் முத்துக்குமார் எழுதிய வரிகளின் வீச்சு ஒவ்வொரு தந்தைவுக்கும் தெரியும்.

பாசம்ம் பாசம் சார்ந்த ஓர் இடமும் இருக்கிறதென்றால், அது தந்தைவின் இதயமாகவே இருக்கும். எல்லா தந்தைக்களுக்கும் தன் மகள் குட்டி இளவரசியே. எல்லா மகள்களுக்கும் தன் தந்தை ஹீரோதான். எல்லா மகள்களுக்கும் அப்படித்தான். தந்தைக்களின் உலகில் மகள் வந்த பின்பு ஏற்படும் மகிழ்ச்சியையும் மாற்றத்தையும் பலர் அழகாக எழுதியிருக்கிறார்கள்.

தந்தைக்களுக்கான மகள்களின் பாசம்ம் அளவிட முடியாதது. தந்தைக்களின் உலகம் மகள் வந்த பின்பு மாறுகிறது. ஆனால், மகள்களுக்கு தந்தைவுடன்தான் உலகமே ஆரம்பமாகிறது. கருவில் சுமந்த தாயைவிட, ‘தந்தை பாரு…’ என அவள் கை காட்டுபவரிடமே மகளின் பாசம் அதிகமாகப் பொங்குகிறது. இப்படி வளர்த்த தன் மகள் திருமணம் முடித்து செல்லும் போது சிறுபிள்ளை போன்று தந்தைக்களும் கண்ணீர் விடுகின்றனர். இதோ இங்கேயும் அப்படி தான். நீங்களே பாருங்க..

Follow us on Google News Click Here

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...