மூக்குத்தி குத்தும்போது இளம்பெண் கொடுத்த ரியாக்சன்!! மொத்த இணையவாசிகளையும் கவர்ந்த காணொளி!

மூக்குத்தி குத்தும்போது இளம்பெண் கொடுத்த ரியாக்சன்!! மொத்த இணையவாசிகளையும் கவர்ந்த காணொளி!

மூக்குத்தி குத்தும்போது இளம்பெண் கொடுத்த ரியாக்சன் மூலம் மொத்த இணையவாசிகளையும் கவர்ந்த காணொளி இணையத்தில் வெளியாகி செம வைரலாகி வருகிறது.

இப்போதெல்லாம் மூக்குத்தி, து ளை யி டாமலே அணியக்கூடிய மூக்குத்திகளும் கி டைக்கின்றன. மூக்குத்தி அணிவது என்பது ஒரு அ டையாளச் சின்னமாகும். இந்தியாவில் திருமணம் மு டிந்த பெண்களும், திருமணம் ஆகாத பெண்களும் பரவலாக மூக்குத்தியை அ ணிந்தி ருக்கின்றனர். ஆனால் அதன் அர்த்தம் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுகிறது. தற்போது உலகம் முழுவதும் மூக்குத்தி அ ணியும் பழக்கம் பிரபலமாகி வருகிறது.

மேலும், இந்திய பண்பாட்டில் மூக்குத்தியைப் பற்றி ஏராளமான நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் ஒன்று, 16ஆம் நூற்றாண்டில் மத்திய கிழக்குப் பகுதியில் இருந்து வந்து இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த முகலாயர்கள் மூலமாக மூக்குத்தி அணியும் பழக்கம். இந்தியாவிற்கு வந்தது. அது நாளடைவில் இந்தியா முழுவதும் பரவியதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இங்கு மூக்குத்தி அணிவதற்க்காக வந்த பெண் செய்யும் கு றும்பு த்தனமான விஷயத்தை நீங்களே பாருங்க….

இதையும் பாருங்க:  முதல் முறையாக தன் அம்மாவை பார்த்து குழந்தை செய்த செயல்

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...