ரெக்க பட மாலா அக்காவா இது.? பட வாய்ப்பு இல்லாததால் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா.? அதுக்குன்னு இப்படியா பன்னுவிங்க..!! தீயாய் பரவும் தகவல் உள்ளே..!!😮😮👇👇

ரெக்க பட மாலா அக்காவா இது.? பட வாய்ப்பு இல்லாததால் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா.? அதுக்குன்னு இப்படியா பன்னுவிங்க..!! தீயாய் பரவும் தகவல் உள்ளே..!!😮😮👇👇

நடிக ர் விஜய் சேதுபதி நடி ப்பில் கட ந்த ஆண்டு வெளிவ ந்த திரை ப்படம் தான் ரெ க்க. அ ந்த த் திரை ப்பட த்திற்கு பிறகு ம க்க ளிடம் மிக பிரப லமானவ ர் தான் நடிகை சிஜா ரோஸ் என்பவ ர். அ ந்த திரை ப்பட த்தில் இவரு க்கு ஒரே ஒரு டய லா க் மாலா அ க்கா ஐ ல வ் யூ இ ந்த டய லா க்கை பெரிய அளவில் பிரபலம் அடை ந்தது என்று கூட சொல் லலாம்.

அ ந்த த் திரை ப்பட த்திற்கு பிறகு இவ ர் மிக பிரப லமாக அறிய ப்ப ட்டா ர். மேலும், இவ ர் நடி த்த எல்லா திரை ப்படங்களும் இதுபோன்று தான் நடி த்திரு ப்பா ர். இவ ர் த மிழ் மட்டும ல்லாமல் மலை யாளம், கன் னடம், தெலு ங்கு போன்ற பல மொழி த் திரை ப்படங்களில் கதாநா யகியாக நடி த்துள்ளா ர் என்பது குறி ப்பிட த்த க்கது.

இவ ர் த மிழ் திரை ப்படங்களில் முதலில் நடி த்ததில்லை. நடிகை சிஜா ரோஸ் கன் னட மொழி திரை ப்பட த்தில் தான் முதன்முதலாக சி னிமாவிற்கு அறிமு கமானா ர். மேலும், த மிழ் சி னிமாவில் இவ ர் நடி த்த முதல் திரை ப்படம் கோ ழி கூவு து என்ற ஒரு திரை ப்பட த்தின் நடி த்து ஓர ளவு க்கு பிரப லமானா ர்.

அ ந்த திரை ப்பட த்தில் வெளியே அவரு க்கு ரசிக ர்கள் ஏ ற்பட்டு விட்டா ர்கள். அ ந்த த் திரை ப்படம் சரியாக ஓ டவில்லை என்றாலும் அ ந்த திரை ப்பட த்தின் மூ லமே ரசிக ர்கள் ம த்தியில் தன க்கென ஒரு இட த்தை பிடி த்து விட்டா ர். அ ந்த ப் திரை ப்பட த்தை த் தொட ர் ந்து அடு த்து மாசா ணி, மா தவனும் மல ர்வி ழியும் போன்ற த மிழ் திரை ப்படம் நடி த்துள்ளா ர்.

இதையும் பாருங்க:  சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் நடிகர் சரத்பாபு… அவருக்கு வயது 71…

முதலில் பட த்தில் நடி க்க ஒ ப்ப ந்தம் செய்துவிட்டு அதன் பிறகு பல காரண த்தினால் வேறு ஒரு நடிகையை ஒ ப்ப ந்தம் செய்தா ர்கள். ஆனால், இரண்டாவதாக வ ந்த நடிகை க்கு சி னிமாவில் ஓர ளவு க்கு வெற்றி பெற வாய் ப்புகள் இரு க்கின்றது. அ ப்படி த்தானே சூ துக வ்வும் திரை ப்பட த்தில் நடிக ர் விஜய் சேதுபதி க்கும் மற்றும்

மெரினா திரை ப்பட த்தில் நடிக ர் சிவகா ர் த்திகேயனு க்கும் மாற்றி கொடு க்க ப்பட்டது. மேலும், நடிக ர் விஜய் சேதுபதி நடி க்கும் ஒவ்வொரு பட த்திலும் வி த்தியா சமான கதைகள் இரு ப்பதினால் ரசிக ர்களை மிகவும் கவ ர் ந்து விடுவா ர் என்றுதான் சொல் லலாம். மேலும், ரஜினி நடி ப்பில் வெளியான பேட்டை திரை ப்பட த்தில் வி ல்ல னாகவும் மற்றும்

நடிக ர் விஜயுடன் மாஸ்ட ர் திரை ப்பட த்தில் வி ல்ல னாகவும் நடி த்து அதிலும் சிற ந்தவ ர் என்று பெய ர் எடு த்து விட்டா ர். இ ந்த வகையில் 2016ஆம் ஆண்டு வெளியான திரை ப்படம் தான் ரெ க்கை. அ ந்த த் திரை ப்பட த்தில் வரும் க ண்ணம்மா பாடல் பெரிய அளவில் ஹி ட்டா னது. அ ந்த பாடல் மூ லம் தான் நடிகை சிஜா ரோஸ் பெரிய அளவில் ரசிக ர்கள் பிரப லமானா ர்.

இதையும் பாருங்க:  விழா மேடையில் அஸ்வின் சிவாங்கி போட்ட வேற லெவல் டான்ஸ்

தற்போது உ ட ல் எடை அதிக ரி த்து போன்ற புகை ப்ப ட த்தை வெளியி ட்டுள்ளா ர். இதனை பா ர் த்த பல ரசிக ர்கள் மாலா அ க்கா இது.? என்று விய ப்பில் பா ர் த்து உள்ளா ர்கள். அ ந்த புகை ப்படம் தற்போது ச மூக வலை த்தள ப க்க த்தில் வைர லாக பர வி வருகி ன்றது…

Related articles

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...
‘பத்மாவத்’ கெட்டப்பில் தீபிகா படுகோனுக்கே டஃப் கொடுக்கும் ஷிவானி! ரஜினிகாந்த்தை சந்தித்த வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் வெங்கடேஷ் ஐயர் சேலையை சரியவிட்டு கவர்ச்சி தூக்கலாக போஸ் கொடுத்த அதுல்யா ரவி வாவ்.. ஸ்லீவ் லெஸ் ஜாக்கெட்டில்.. பட்டு புடவை அழகில் ஜொலிக்கும் அதிதி! உலகில் புவி ஈர்ப்பு விசை செயல்படாத 10 இடங்கள்