ஒரு வினாடியில் ஆற்றில் மூ.ழ்.கிய பிரம்மாண்ட வீடு: ப.த.ப.தை.க்க வைக்கும் பகீர் வீடியோ

ஒரு வினாடியில் ஆற்றில் மூ.ழ்.கிய பிரம்மாண்ட வீடு: ப.த.ப.தை.க்க வைக்கும் பகீர் வீடியோ

இ ந்திய மாநிலமான தமிழக த்தில் வேலூ ர் மாவட்ட த்தில் பி.ர.ம்.மாண்டமான வீடு நொடி ப்பொழுதில் ஆற்றில் அ.டி. த்.துச்செல்ல ப்பட்ட காட்சி ப.தை.ப.தை க்க வை த்துள்ளது.

தமிழக த்தில் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், ஆறுகள், குளங்கள் நிரம்பி வழிவதுட ன் பல இடங்களில் வெள்ள ப்பெரு க்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

இ ந்நிலையில் வேலூ ர் மாவட்ட த்தில் ஐத ர்புரம் கிராமம் கனமழையால் பாலாற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ள ப் பெரு க்கில் பிரம்மாண்ட மாடி வீடு ஒ ன்று அ.டி. த்.துச்செல்ல ப்பட்டுள்ள காட்சி அதி ர்ச்சியை ஏற்படு த்தியுள்ளது.

குறி த்த வீடு பாலாறு ஆற்றங்கரையில் இளங்கே எ ன்பவ ர் இரண்டு ஆண்டுகளு க்கு மு ன்பே கட்ட ப்பட்டுள்ள நிலையில், வீட்டி ன் பி ன்னே விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதை நேற்றைய தினம் அவதானி த்துள்ளன ர். உடனே வீட்டில் இரு ந்தவ ர்கள் நேற்றே வீ.ட்.டை காலி செய்துள்ளன ர்.

இ ன்று ம.ண்அ.ரி. ப்பு ஏற்பட்டு குறி த்த வீடு முற்றிலுமாக ஆற்றில் மூ.ழ்.கியுள்ளது.

இதையும் பாருங்க:  தாய் நாய் அருகில் இருக்கும்போது குட்டியை அலேக்காக தூக்கிய குழந்தை.. பதிலுக்கு தாய் நாய் செஞ்சதை பாருங்க..!