ஆடுக்கு பி ர சவம் பார்த்த சுட்டி குழந்தை! அடுத்தடுத்து வெளிவந்த மூன்று குட்டிகள்

ஆடுக்கு பி ர சவம் பார்த்த சுட்டி குழந்தை! அடுத்தடுத்து வெளிவந்த மூன்று குட்டிகள்

சின்ன குழந்தை ஓன்று ஆட்டுக்கு பி ர சவம் பார்க்கும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

ஏற் கனவே 2 குட்டிகள் ஈன்ற ஆடு, தனது 3வது கு ட்டியை பெற க ஷ் ட ப்பட்டு கொண்டிருந்த சமயத்தில், இந்த கு ழந்தை தானாக முன்வந்து ஆட்டுக்கு உதவுகின்றார்.

அந்த சி றுமி கு ட்டியின் கால் மட்டும் வெ ளியே தெ ரிவதை கண்டு காலை வெளியே இ ழுத் து பி ர சவம் பார்த்துள்ளது.

கு ட்டியை வெளியே எடுத்த-வுடன் அதன் வாயில் உள்ள க சடுகளை எடுத்து வி டுவார்கள் இல்லையா. அதே போல இந்த கு ழந்தை-யும் கு ட்டியின் வாயில் உள்ள க சடுகளை எடுத்துவிட்டு அதை அதன் அம்மா-விடம் ஒப்படைத்தது.

இந்த வீடியோ 5 இலட்சம் பார்வைகளுக்கு கடந்து சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இதையும் பாருங்க:  இந்த குட்டி சிறுமியின் திறமையை கொஞ்சம் பாருங்க !! மெ ய் சி லி ர் க்க வைக்கும் தேவதையின் செயல் செம்ம வைரலாகி வருகிறது !!

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...